01:55:46

środa, 29 września 2021


AKTUALNOŚCI

21 czerwca 2014 r.

Upowszechnianie innowacyjnego produktu na międzynarodowej konferencji "Innowacje społeczne"


Celem konferencji organizowanej w dniach 16-17.06.2014 była prezentacja dorobku naukowego, wymiana poglądów i doświadczeń dotycząca problematyki szeroko rozumianych innowacji społecznych. Prowadzenie szerokiego dyskursu środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych oraz społecznych innowatorów jest niezmiernie ważne w kontekście realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach programowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Podczas tego wydarzenia Ekspert Merytoryczny projektu innowacyjnego zaprezentowała "Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa zawodowego" jako przykład wdrażanej innowacji społecznej.

Szczegóły na temat konferencji znajda Państwo pod tym linkiem.
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć.20 czerwca 2014 r.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej o naszym projekcie.


W "Edukatorze Zawodowym" ukazał się artykuł o innowacyjnych projekcie "Kształtowanie kompetencji personalnych i Społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" autorstwa zespołu projektu.

Z treścią publikacji mogą się Państwo zapoznać klikając na poniższe linki:
edukator.koweziu.edu.pl część 1
edukator.koweziu.edu.pl część 217 czerwca 2014 r. Konferencja w liczbach

Konferencja podsumowująca projekt


Jak uczestnicy ocenili wartość merytoryczną oraz organizację konferencji podsumowującej projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”

W konferencji podsumowującej projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, która odbyła się 9 czerwca 2014 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Łodzi wzięło udział 135 osób.

Uczestnicy konferencji otrzymali ankietę, w ramach której zostali poproszeni o ocenę swojego poziomu wiedzy na temat Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego (zakresu tematycznego, pakietu edukacyjnego, grup docelowych, przeznaczenia, możliwości wykorzystania w praktyce edukacyjnej etc.) przed konferencją, jak i po jej zakończeniu.

Z wynikami ewaluacji mogą się Państwo zapoznać klikając na ten link.10 czerwca 2014 r.

9 czerwca 2014 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, w której wzięło udział 135 osób. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele instytucji edukacyjnych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, jak również organizacji pozarządowych i przedstawiciele pracodawców. Liczną grupą byli uczący się ze wszystkich objętych wsparciem łódzkich szkół ponadgimnazjalnych; nie zabrakło także ich opiekunów – Szkolnych Ekspertów IPSzDZ. W sumie przedstawiciele szkół stanowili 70% uczestników spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.14 maja 2014 r.

Konferencja podsumowująca innowacyjny projekt już 9 czerwca 2014 r.


Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą działania projektowe, która odbędzie się 9 czerwca 2014 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Podczas konferencji zostanie omówiony w szczególności etap upowszechniania innowacyjnego produktu, jak również całościowe efekty realizacji tego szczególnego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

Program konferencji pojawi się na stronie internetowej już wkrótce.8 maja 2014 r.

Innowacyjny projekt w świecie!


W kwietniu przedstawiciel Regionalnej Sieci Tematycznej podczas spotkania partnerskiego w Malmo zaprezentował innowacyjne projekty z regionu łódzkiego. Wśród nich znalazł się również nasz projekt „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

Angielska informacja o projekcie znajduje się pod tym linkiem.5 maja 2014 r.

Zwiększenie wartości Innowacyjnego projektu!!


Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.
Otrzymamy dodatkowe środki w wysokości 31 500,74 PLN, które zostaną wykorzystane na

 1. Dodruk:
 2. a) Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego
  b) Przewodnika dla uczącego się
  c) Poradnika dla nauczyciela
 3. Wydruk raportu ewaluacyjnego Innowacja w liczbach.
 4. Zakup znaczków, które pozwolą na dystrybucję innowacyjnego produktu do wszystkich zainteresowanych.

Obecnie trwają formalności związane z procedurą aneksowania umowy o dofinansowanie, dzięki czemu już niedługo będziemy mieć możliwość wykorzystania dodatkowych środków.29 kwietnia 2014 r.

„Wytwórnia Unijnych Pomysłów" o innowacyjnym projekcie


W kwietniowym wydaniu Biuletynu „Wytwórnia Unijnych Pomysłów” wydawanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi został opublikowany artykuł o naszym projekcie pt. „Kim chciałabym być – kim będę”. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią publikacji zachęcamy do lektury. Artykuł znajdą Państwo klikając na poniższy link.

Treść publikacji17 kwietnia 2014 r.
26 marca 2014 r.

Prezentacja wszystkich pozytywnie zwalidowanych projektów innowacyjnych z województwa łódzkiego


Zachęcamy do zapoznania się z projektami innowacyjnymi realizowanymi w województwie łódzkim, które dotychczas uzyskały pozytywną opinię walidacyjną.
Regionalna Sieć Tematyczna stworzyła materiał prezentujący wszystkie łódzkie innowacyjne inicjatywy, w tym projekt innowacyjny Miasta Łódź - Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy".

Szczegółowe informacje znajda Państwo w załączonej prezentacji.

Prezentacja RST - projekty innowacyjne woj. łódzkiego25 marca 2014 r.

Uczniowie ZSP 5 zakończyli udział w zajęciach.


Kolejną szkołą, która zakończyła realizację warsztatów grupowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Ostatnie zajęcia odbyły się 25 marca 2014 r. zarówno w grupie p. Beaty Gajić jak również w grupie p. Dobiesława Litkowskiego. Szkolni Eksperci realizowali zajęcia w systemie cotygodniowym w wymiarze 2 jednostek dydaktycznych.

Teraz przed uczącymi się kontynuacja konsultacji indywidualnych oraz podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Poniżej zdjęcia podczas ostatnich zajęć, a klikając na ten link mogą Państwo zobaczyć pełną dokumentację fotograficzną ostatnich spotkań.
24 marca 2014 r.

Upowszechniamy nasz produkt!!


Podczas XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych (13-14 marca 2014) zaprezentowano innowacyjny projekt oraz Innowacyjny Program Szkolnego doradztwa Zawodowego w ramach międzynarodowej konferencji "Wielkowymiarowość współczesnej edukacji wobec zmieniającego się rynku pracy”. Małgorzata Bartosiak ekspert merytoryczny projektu wygłosiła referat pt. „Kompetencje społeczne w kontekście rozwoju zawodowego – z prac nad projektem innowacyjnym”. Ponadto na stoisku wystawienniczym Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprezentowano produkty projektu w wersji papierowej i elektronicznej oraz stworzono możliwość uzyskania informacji zarówno o innowacyjnym projekcie, jak i jego efektach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
13 marca 2014 r.

Zakończyliśmy realizację konsultacji grupowych dla nauczycieli!


Szkolni Eksperci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego wraz z Ekspertem Merytorycznym Projektu spotkali się z 273 nauczycielkami i nauczycielami z województwa łódzkiego. W konsultacjach wzięło udział 207 kobiet i 66 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 76% i 24% uczestników. Udało nam się spotkać z przedstawicielami wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi, a dodatkowo ZSP nr 3 w Skierniewicach i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wierzymy, że zainteresowanie pedagogów wdrażaniem Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego zaowocuje włączaniem go do programów nauczania szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

Nadal istnieje możliwość indywidualnych spotkań!!

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach indywidualnych proszone są o kontakt z ekspertem merytorycznym.


10 marca 2014 r.

Artykuł o projekcie innowacyjnym w specjalnym wydaniu czasopisma "Dobre Praktyki - Innowacje w edukacji"


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Projekt innowacyjny kluczem do efektywnego doskonalenia kompetencji nauczycieli", w którym przedstawiono cząstkowe wyniki ewaluacji zajęć dla nauczycieli organizowanych w ramach projektu. Z artykułem mogą Państwo zapoznać się klikając na ten link.


3 marca 2014 r.

Program telewizyjny o projekcie innowacyjnym!


Zapraszamy do obejrzenia reportażu o projekcie "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy", który była emitowany na antenie TVP 3.
Oglądając reportaż dowiedzą się Państwo jak wygląda realizacja projektu "od kuchni", na czym polega idea innowacyjności oraz jakie plany względem upowszechniania i wdrożenia do głównego nurtu polityki edukacyjnej innowacyjnego produktu ma realizator projektu. Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie www.tvp.pl.


26 lutego 2014 r.

26 lutego odbyły się konsultacje grupowe z nauczycielami z Zespołu Szkół Rzemiosła.
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z warsztatów w ZSRz.


25 lutego 2014 r.

Bardzo dobre wyniki ewaluacji konsultacji dla nauczycieli!

Konsultacje, które dają nauczycielom możliwość zapoznania się z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego powoli dobiegają końca. Szkolni Eksperci wraz z Ekspertem Merytorycznym projektu spotkali się dotychczas z prawie dwustu pięćdziesięcioma nauczycielkami i nauczycielami z województwa łódzkiego. Przed nami już tylko kilka spotkań, więc można pokusić się o próbę oceny wypracowanych rezultatów. Konsultacje dla nauczycieli miały prezentować im czym jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego i jak się nim posługiwać. Nazywamy to dążeniem do przyrostu kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się Programem. Wyniki wspomnianej oceny są bardzo dobre - prawie siedmiu na dziesięciu nauczycieli osiągnęło maksymalną ilość punktów w testach kończących konsultacje. Najniższy wynik – 5 punktów na 10 możliwych osiągnęła jedna tylko osoba (0,66%). Średnia ilość punktów w tych testach wyniosła 9,4.Przyrost kompetencji wśród uczestników konsultacji wyniósł średnio 90,4%. W ponad 70% przypadków odnotowano przyrost kompetencji nauczyciela na poziomie 100%. Kolejno najczęściej wystąpił przyrost na poziomie 80% i 50% - po 3,3% uczestników. W jednym tylko przypadku (0,66%) nie odnotowano przyrostu kompetencji.

Jesteśmy zadowoleni z cząstkowych wyników ewaluacji, wierzymy że po zakończeniu wszystkich konsultacji uzyskamy co najmniej tak samo dobre oceny. Z bardziej szczegółowymi wynikami oceny konsultacji dla nauczycieli będzie można zapoznać się w najbliższym wydaniu pisma Dobre Praktyki.


21 lutego 2014 r.

21 lutego odbyły się konsultacje grupowe z nauczycielami ZSP 7, które przeprowadziły p. Elżbieta Mamełka oraz p. Ewa Kornacka - Szkolne Ekspertki Innowacyjnego Programu Doradztwa Zawodowego z Zespołu Szkół Przemysłu Mody. W spotkaniach wzięło łącznie udział 11 nauczycieli, którzy zapoznali się z innowacyjnym produktem wypracowanym w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Produkt spodobał się uczestnikom spotkania, którzy ocenili bardzo wysoko jego przydatność i innowacyjność.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych spotkań.15 lutego 2014 r.

Z wizytą na zajęciach z uczącymi się w Zespole Szkół Przemysłu Mody
10 lutego nasza Ekspertka Merytoryczna Projektu Innowacyjnego Małgorzata Bartosiak odwiedziła uczących się z Zespołu Szkół Przemysłu Mody, w której wdrażany jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Podczas warsztatów prowadzonych przez Szkolną Ekspertkę IPSzDZ Ewę Kornacką przybliżono uczącym się zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna), jak również z rodzajami umów i prawnych aspektów dotyczących zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z warsztatów w ZSPM.


7 lutego 2014 r.

05 lutego 2014 r. odbyły się konsultacje grupowe z nauczycielami ZSP 10, które przeprowadziły p. Iwona Makowska oraz p. Monika Karolewicz-Płońska - Szkolne Ekspertki Innowacyjnego Programu Doradztwa Zawodowego. W spotkaniach wzięło udział 5 nauczycieli i 7 nauczycielek, którzy zapoznali się z innowacyjnym produktem wypracowanym w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Produkt spodobał się uczestniczkom spotkania, którrzy oceniły bardzo wysoko jego przydatność i innowacyjność.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych spotkań


23 stycznia 2014 r.

Aktualizacja zakładki "zdjęcia".

W zakładce zdjęcia znajdują się nowe fotografie z konsultacji grupowych z nauczycielami.
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony


20 stycznia 2014 r.

Uczniowie ZSP 19 zakończyli udział w zajęciach.

Kolejną szkołą, która zakończyła realizację warsztatów grupowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Ostatnie zajęcia odbyły się 11 stycznia 2013 r. zarówno w grupie p. Justyny Jędrzejczak, jak również w grupie p. Mariana Roga. Szkolni Eksperci realizowali zajęcia w systemie cotygodniowym w wymiarze 2 jednostek dydaktycznych.

Teraz przed uczącymi się konsultacje indywidualne oraz podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Poniżej zdjęcie jednej z grup uczniów ZSP 19 podczas ostatnich zajęć, a klikając na ten link mogą Państwo zobaczyć pełną dokumentację fotograficzna ostatniego spotkania.
08 stycznia 2014 r.

W Dzienniku Łódzkim o naszym projekcie

W artykule sponsorowanym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego opublikowanym w Dzienniku Łódzkim w dniu 20 grudnia 2013 znalazła się informacja o projekcie innowacyjnym realizowanym przez Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy". W artykule pt. "Łódzki Kapitał Ludzki. Otwarcie na zmiany - innowacje dla nauki i edukacji w województwie łódzkim" przedstawiono 7 z 15 projektów innowacyjnych realizowanych w regionie łódzkim we wskazanym obszarze. Artykuł można przeczytać klikając na link1 i link223 grudnia 2013 r
23 grudnia 2013 r

O Innowacyjnym Programie Szkolnego Doradztwa Zawodowego w Biuletynie KIW.

W 4 numerze Biuletynu "Innowacje bez granic" wydawanym przez Centrum Projektów Europejskich pełniące rolę Krajowej Instytucji Wspomagającą został opublikowany artykuł autorstwa Małgorzaty Bartosiak - Eksperta Merytorycznego prezentujący innowacyjne rozwiązanie jakiem jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

A publikacji przedstawiono przyczyny podjęcia działań zmierzających do napisania programu kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego, stworzony w ramach projektu pakiet edukacyjny (Przewodnik dla uczącego się oraz Poradnik dla nauczyciela wraz z płytą CD), jak również korzyści z zastosowania w praktyce opracowanego rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - strona 30 - link.


19 grudnia 2013 r.

Kolejne konsultacje grupowe z nauczycielami.

17 grudnia 2013 r. odbyły się konsultacje grupowe z nauczycielami ZSP 5, które przeprowadziła p. Beata Gajić - Szkolny Ekspert Innowacyjnego Programu Doradztwa Zawodowego.
W spotkaniu wzięły udział 4 nauczycielki, które zapoznały się z innowacyjnym produktem wypracowanym w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Produkt spodobał się uczestniczkom spotkania, które oceniły bardzo wysoko jego przydatność i innowacyjność.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.


18 grudnia 2013 r.

Konsultacje z nauczycielami wciąż trwają.

W dniach 10 i 11 grudnia 2013 r. odbyły się konsultacje z nauczycielami realizowane przez Szkolnych Ekspertów Innowacyjnego Programu Doradztwa Zawodowego z ZSP nr 5, p. Beatę Gajić i z ZSP 15 p. Sławomira Hulewicza. W spotkaniach wzięli udział nauczyciele z ZSP 9, ZSP 15 i ZSP 18.

Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat innowacyjnego rozwiązania, co przejawia się również w chęci wdrożenia programu do realizacji przez niektórych nauczycieli w ich klasach wychowawczych.

Życzymy sukcesów, jednocześnie zapewniając o wsparciu ze strony zespołu projektu oraz pracowników ŁCDNiKP we wdrażaniu innowacyjnego rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z konsultacji.


16 grudnia 2013 r.

Ewaluator zewnętrzny o naszym projekcie w artykule "Edukacja a orientacja zawodowa".

Na swoim edukacyjnym blogu profesor Bogusław Śliwerski podzielił się obserwacjami na temat stanu doradztwa zawodowego w polskich szkołach, a także przedstawił wyniki badań w zakresie samoooceny uczących się w szkołach zawodowych, ich postaw interpersonalnych i prospołecznych, a także poczucia bezradności i sprawczości. Profesor Śliwerski zaprezentował również Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego wypracowany w ramach projektu Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, udostępniając na swoim blogu link do naszego produktu. Z pełną treścią artykułu oraz z komentarzami czytelników bloga mogą się Państwo zapoznać tutaj.


13 grudnia 2013 r.

Uczniowie ZSP 10 zakończyli udział w zajęciach.

Pierwszą szkołą, która zakończyła realizację warsztatów grupowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10. Ostatnie zajęcia odbyły się 11 grudnia 2013 r. zarówno w grupie p. Iwony Makowskiej, jak również w grupie p. Moniki Karolewicz-Płońskiej. Obie Szkolne Ekspertki realizowały zajęcia w systemie cotygodniowym w wymiarze 2 jednostek dydaktycznych.

Teraz przed uczącymi się konsultacje indywidualne oraz podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Obecnie Zespół Projektu opracowuje dane uzyskane w procesie ewaluacji wewnętrznej, celem weryfikacji stopnia wzmocnienia kompetencji i nabycia nowych umiejętności przez uczących się, którzy zakończyli udział w zajęciach.

Poniżej zdjęcie uczniów ZSP 10 podczas ostatnich zajęć:10 grudnia 2013 r. O projekcie innowacyjnym w "Dobrych Praktykach"

W listopadowo-grudniowym wydaniu czasopisma "Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji" opublikowana została relacja z konferencji upowszechniającej Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego wypracowany w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy", która miała miejsce 9 września 2013 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi..

Zapraszamy do lektury artykułu - strona 5 - link
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.


29 listopada 2013 r.

O naszym projekcie na Łódzkiej Platformie Transferu Wiedzy!!

Informacja o projekcie innowacyjnym realizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz wypracowanym w jego ramach Innowacyjnym Programie Szkolnego Doradztwa Zawodowego na Łódzkiej Platformie Transferu Wiedzy!! Zapraszamy do odwiedzenia strony www.lptw.lodzkie.pl.


25 listopada 2013 r.

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej mogą się Państwo zapoznać z licznymi propozycjami narzędzi edukacyjnych do zastosowania podczas realizacji zajęć, które opracowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach bloku tematycznego Kształcenie zawodowe i ustawiczne w powiązaniu z rynkiem pracy opisany został również projekt "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy". Opis projektu na stronie KOWEZiU new.koweziu.edu.pl/projekty-innowacyjne.


22 listopada 2013 r.

Pracownicy projektu wzięli w dniu 14 listopada 2013 r. udział w konferencji pn. „Zdecyduj się na innowację!” oraz w towarzyszących jej targach projektów i produktów innowacyjnych. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Podczas targów na jednym z pięćdziesięciu stoisk wystawienniczych zaprezentowany został produkt wypracowany w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy", którym jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego wraz z pakietem edukacyjnym - Poradnikiem dla Nauczyciela i Przewodnikiem dla Uczącego się. Osoby zainteresowane chętnie rozmawiały z pracownikami projektu, mogły również otrzymać płyty z programem i pakietem edukacyjnym oraz zgłosić chęć otrzymania materiałów w wersji papierowej. Zainteresowanie naszym projektem było bardzo duże. Mieliśmy możliwość podzielić się naszymi doświadczeniami z testowania produktu zarówno z przedstawicielami sektora edukacyjnego, jak i przedstawicielami administracji i organizacji rynku pracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warszawskich targów.
18 listopada 2013 r.

W dniach 13-14 listopada 2013 roku odbyło się w Łodzi VI Europejskie Forum Gospodarcze pod nazwą "Nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów". Organizatorom tej cyklicznej imprezy zależy by budować partnerskie relacje pomiędzy biznesem, samorządem i mieszkańcami. W ramach tego wydarzenia 14 listopada odbyła się debata "Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego w rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz regionalnego rynku pracy", podczas której zaprezentowano projekt i produkt czyli Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.


15 listopada 2013 r.

Konsultacje grupowe dla nauczycieli "nabierają prędkości". Kolejne spotkanie zorganizował pan Dobiesław Litkowski - Szkolny Ekspert Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. W konsultacjach wzięli udział nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania
14 listopada 2013 r.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Ekspert Merytoryczny Projektu Innowacyjnego, p. Małgorzata Bartosiak miała okazję zaprezentować innowacyjny projekt „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” oraz wypracowany w jego ramach Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego podczas XVIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 22 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Po prezentacji pojawiło się wiele pozytywnych głosów i komentarzy ze strony uczestników spotkania względem zaproponowanego innowacyjnego rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z XVIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiegooraz prezentacją projektu.


31 października 2013 r.

We wszystkich pięciu uczestniczących w tym etapie projektu szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się zajęcia Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęci uczniowie poddani zostali testom â€a testowi umiejętności oraz kompetencji, jakie nabywać i rozwijać mają dzięki uczestnictwu w zajęciach grupowych i indywidualnych IPSzDZ. Użycie testów ex ante (przed rozpoczęciem zajęć) i takich samych ex post (po ich zakończeniu) pozwoli nam ocenić przyrost umiejętności i kompetencji, a pośrednio skuteczność i ogólniej jakość Programu.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników ewaluacji wstępnej znajdą Państwo tutaj.


29 października 2013 r.

Na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wdrażającej mogą się Państwo zapoznać z wszystkimi produktami opracowanymi w ramach projektów innowacyjnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród nich znajduje się również opis projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy", który można przeczytać na stronie
www.kiw-pokl.org.pl


15 października 2013 r. Pierwsze konsultacje z nauczycielami za nami.

W środę 9 października 2013 r. odbyły się pierwsze konsultacje grupowe z nauczycielami w ramach upowszechniania Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. W. Rzymowskiego w Skierniewicach i wzięło w nim udział 17 nauczycieli uczących w technikach funkcjonujących w tej placówce.

Podczas spotkania ekspert merytoryczny projektu p. Małgorzata Bartosiak przedstawiła założenia projektu, dotychczas podjęte działania, wyniki etapu testowania innowacyjnego produktu, jak również szczegółowo omówiła Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego wraz z pakietem edukacyjnym. Atmosfera na zajęciach była bardzo dobra, a uczestnicy chętni do pracy. Znakomitej większości uczestników konsultacji udało się przyjąć sporą porcję wiedzy i umiejętności nie zapadając przy tym w sen. Wszyscy uczestnicy otrzymali również materiały w postaci Programu oraz Przewodnik dla Nauczyciela i zestaw materiałów na płycie DVD.

Działanie upowszechniające IPSzDZ w skierniewickiej szkole można uznać za zakończone sukcesem: od obecnego roku szkolnego 2013/14 Program zostanie włączony do programu nauczania. Szkolny Doradca Zawodowy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, p. Joanna Jednoralska zadeklarowała chęć wdrażania innowacyjnego programu w pierwszych klasach technikum.

Zespół Projektowy dziękuje za środowe spotkanie i życzy powodzenia we wdrażaniu Programu!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
23 września 2013 r. Poznaj Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z województwa łódzkiego na konsultacje grupowe, podczas których dowiedzą się Państwo, czym jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego i jak stosować go w pracy z uczniami.

Dlaczego Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego (IPSzDZ)?
Nasz program wyróżnia się tym, że szczególny nacisk kładzie na kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych uczącego się. Nie pominęliśmy takich tematów, jak umiejętność pisania CV czy planowania ścieżki edukacyjnej / ścieżki kariery zawodowej, jednak punkt ciężkości znajduje się zdecydowanie po stronie rozwoju kompetencji „miękkich”. Kompetencje te to miedzy innymi umiejętności dokonania realnej samooceny, identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, umiejętności komunikacyjne czy radzenie sobie ze stresem. Dotychczas w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkołach zawodowych brakowało propozycji tego rodzaju wsparcia psychopedagogicznego. Na współczesnym rynku pracy kompetencje personalne i społeczne stały się co najmniej tak ważne jak kompetencje merytoryczne. Wszystkie zawody związane z pracą z ludźmi (nie tylko z klientem, ale i ze współpracownikami) wymagają dobrego psychospołecznego funkcjonowania pracownika.

Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia programu kształcenia w szkołach zawodowych o ten właśnie element.

Czy Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego działa?
Odpowiedzią na to pytanie niech będą wyniki ewaluacji zewnętrznej wersji testowej naszego programu: badanie ewaluatora zewnętrznego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego potwierdziło zarówno potrzebę interwencji w zakresie wsparcia psychopedagogicznego jak i skuteczne jej przeprowadzenie, a program został oceniony jako spełniający swoje zadania.
Przejdź do prezentacji wyników ewaluacji zewnętrznej - prezentacja - prof. Bogusław Śliwerski.

Kto może wziąć udział w konsultacjach grupowych?
Każdy nauczyciel z województwa łódzkiego, pracujący w technikum bądź Zespole Szkół, w ramach którego funkcjonuje technikum. Zapraszamy również dyrektorów i wicedyrektorów tych placówek.

Jak wyglądają konsultacje dla nauczycieli?
Konsultacje dla nauczycieli to sześciogodzinny blok zajęć (6x45min) przeprowadzonych w ciągu jednego dnia. Konsultacje przeprowadzi jeden ze Szkolnych Ekspertów IPSzDZ. Zajęcia odbędą się w grupach około dziesięcioosobowych. Możliwe jest zorganizowanie konsultacji w placówce Eksperta lub w szkole uczestników konsultacji.

Udział w konsultacjach jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co daje udział w konsultacjach?
Dzięki udziałowi w konsultacjach poznają Państwo zakres tematyczny IPSzDZ i możliwości jego zastosowania. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób i jakie problemy uczniów możecie rozwiązać za pomocą tego programu. Będą mogli Państwo – z pomocą zespołu projektowego – wdrażać IPSzDZ w swoich szkołach.

Otrzymają państwo oficjalne świadectwo udziału w konsultacjach, a co najważniejsze: dadzą Państwo swoim uczniom możliwość rozwoju w niezwykle ważnej dla ich kariery sferze kompetencji personalnych i społecznych.

Zapraszamy do zgłoszeń drogą elektroniczną:
innowacyjny@wckp.lodz.pl

19 września 2013 r. Szkoły rozpoczęły realizację zajęć grupowych z uczącymi się!

W poniedziałek 16 września o godzinie 8:00 zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia w ramach etapu trzeciego „Upowszechnianie i wdrożenie do głównego nurtu polityki zwalidowanego produktu finalnego” realizacji projektu innowacyjnego. Zajęcia w Zespole Szkół Przemysłu Mody prowadzone przez p. Ewę Kornacką odbyły się bez żadnych przeszkód. Zgodnie z planem uczniowie zostali też przebadani pod kątem umiejętności i kompetencji, które nabywać i rozwijać mają w toku zajęć.

Zajęcia odbyły się także w środę 18 września w grupie p. Elżbiety Mamełki w ZSPM, i w czwartek 19 września w grupach p. Iwony Makowskiej i p. Moniki Karolewicz-Płońskiej z ZSP 10. W obu szkołach praca przebiegła w planowany sposób. Pomimo dość wczesnej pory (godzina 7.30) uczniowie ZSP 10 stawili się na zajęciach licznie i ochoczo w liczbie 24 z 25 uczestniczących w tym etapie.

W tym tygodniu zajęcia rozpoczyna również ZSP 19. Grupa p. Justyny Jędrzejczak spotyka się w sobotę 21 września, co można z lekkim przymrużeniem oka nazwać wyrazem ogromnej ambicji i zapału do pracy. Należy podziwiać chęci i zaangażowanie uczących się i prowadzącej do poświęcenia sobotnich przedpołudni w celu doskonalenia kompetencji społecznych.

ZSP 15 i ZSP 5 zaczynają pracę z uczniami w ostatnim tygodniu września i pierwszym tygodniu października. Już wkrótce na stronie opublikowany zostanie harmonogram zajęć wszystkich dziesięciu grup prowadzonych przez naszych Szkolnych Ekspertów IPSzDZ.

Dziękujemy wymienionym w pierwszych akapitach grupom za sprawny początek realizacji tego zadania. Uczniom życzymy owocnych zajęć, a ekspertom wielu ciekawych wyzwań pedagogicznych.

16 września 2013 r. Konferencja oczami uczestników

W konferencji upowszechniającej efekty projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, która odbyła się 9 września 2013 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Łodzi wzięło udział 126 osób. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele instytucji edukacyjnych (m.in. Kuratorium Oświaty, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Okręgowej Komisji Edukacyjnej), Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, jak również organizacji pozarządowych i przedstawiciele pracodawców.

Uczestnicy konferencji zostali poproszeni o ocenę zarówno merytorycznego, jak i organizacyjnego aspektu tej inicjatywy w rozdawanej ankiecie ewaluacyjnej. Ponadto respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące wiedzy na temat Innerwacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego i pakietu edukacyjnego wypracowanych w toku realizacji projektu.

Analiza zebranych danych pozwala na wysunięcie wniosku iż konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Bardzo wysoko ocenili oni zarówno prelegentów, treści prezentacji, jak i miejsce i czas spotkania, materiały konferencyjne, wykorzystywany sprzęt oraz termin wydarzenia.

Szczegółowa analiza danych zebranych w ankietach ewaluacyjnych znajduje się w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanym materiałem.

12 września 2013 r. Rekomendacje do wdrożenia programu szkolnego doradztwa zawodowego w technikach

Podczas konferencji upowszechniającej efekty projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” pani Małgorzata Bartosiak, ekspert merytoryczny w projekcie, odczytała treść rekomendacji, która zostanie wysłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach rekomendacji łódzcy przedstawiciele instytucji samorządowych, oświatowych, pozarządowych, jak i pracodawcy popierają wprowadzenie do techników Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego w wymiarze 25 godzin zajęć warsztatowych i 2 godzin konsultacji indywidualnych wzmacniającego kompetencje społeczne uczniów szkół zawodowych w kontekście wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

Treść rekomendacji >>otwórz

12 września 2013 r. O NASZEJ KONFERENCJI W MEDIACH

Obserwatorium Edukacji zamieściło relację z konferencji upowszechniającej Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowany w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i%nbsp;społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy". Z relacją można zapoznać się na stronie internetowej: www.obserwatoriumedukacji.pl

11 września 2013 RELACJA Z KONFERENCJI

W dniu 9 września 2013 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Łodzi odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

Konferencję prowadził Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pan Janusz Moos, który wprowadził uczestników w tematykę konferencji.

Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, stwierdził podczas swojego wystąpienia, iż jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie w województwie łódzkim funduszy europejskich bardzo się cieszy z możliwości uczestnictwa w tego typu inicjatywie. W jego ocenie projekt podejmuje niezwykle ważną tematykę jaką jest doradztwo zawodowe i przyczynia się do realizacji idei, aby doradztwem edukacyjnym i zawodowym została objęta większość uczących się z regionu łódzkiego.

Pan Wiceprezydent Miasta Łódź, Krzysztof Piątkowski podkreślił, że rozwój szkolnictwa zawodowego ma znaczące miejsce w polityce edukacyjnej Miasta. Przeczytał również list z Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany do pani Prezydent Miasta Łódź Hanny Zdanowskiej i Dyrektora ŁCDNiKP Janusza Moosa, w którym podkreślono znaczenie innowacji edukacyjnych w rozwoju placówek kształcenia, jak również pozytywnie oceniono projekt „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” oraz jego produkty.

Kolejnym prelegentem był pan Dariusz Pietrzyk z Centrum Projektów Europejskich, którego wystąpienie skoncentrowane było na roli Krajowej Sieci Wspomagającej w upowszechnianiu projektów innowacyjnych oraz możliwości uzyskania informacji na temat realizowanych innowacji w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze ogólnokrajowym jak i regionalnym. Na tym ostatnim wymiarze skoncentrowana była prezentacja pana Zbigniewa Gwadery z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pełniącego funkcję przewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej, który omówił szczegółowo projekty innowacyjne realizowane w regionie łódzkim porównując ich liczbę i zakres do danych z innych regionów.

Pani Małgorzata Bartosiak pełniąca rolę eksperta merytorycznego w projekcie przedstawiła źródła pomysłu na stworzenie Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego, analizy danych zastanych oraz badań przeprowadzonych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Omówiła również etapy realizacji projektu i podjęte w ramach tej inicjatywy działania, a także szczegółowo opisała wypracowany produkt.

Po zakończeniu jej wystąpienia Wiceprezydent Miasta Łódź, p. Krzysztof Piątkowski i Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, p. Beata Jachimczak wręczyli podziękowania ekspertom, którzy opracowali program zajęć wraz z pakietem edukacyjnym oraz ewaluatorowi zewnętrznemu, który ocenił i zrecenzował powstałe publikacje. Podziękowania otrzymali: prof. Bogusław Śliwerski, prof. Henryk Skłodowski, prof. Andrzej Falkowski, dr Elżbieta Ciepucha, Małgorzata Sienna i Ryszard Mirys. W tym czasie certyfikaty poświadczające uzyskanie tytułu Szkolnego Eksperta Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego otrzymali nauczyciele, biorący udział w testowaniu produktu, którzy przez cały rok szkolny 2012/13 prowadzili zajęcia w oparciu o nowopowstałe materiały edukacyjne. Certyfikaty przyznano: p. Beacie Gajić, p. Dobiesławowi Litkowskiemu (ZSP nr 5), p. Iwonie Makowskiej, p. Monice Karolewicz-Płońskiej (ZSP nr 10), p. Elżbiecie Mamełka i p. Ewie Kornackiej (ZSPM), p. Elżbiecie Kuskowskiej i p. Sławomirowi Hulewiczowi (ZSP nr 15), p. Justynie Jędrzejczak i p. Marianowi Rogowi (ZSP nr 19). Od tej pory szkolni eksperci mają prawo do prowadzenia konsultacji grupowych z innymi nauczycielami w zakresie Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Kolejna prelegentka – koordynatorka projektu, p. Paulina Cichosmka-Szpakowska omówiła etap testowania produktu i przedstawiła wyniki ewaluacji wewnętrznej, podczas której oceniono zarówno wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji uczących z zakresu tematyki zawartej w programie zajęć, jak i opinie na temat samego innowacyjnego rozwiązania.

Swoimi doświadczeniami z prowadzenia zajęć i testowania produktu podzieliła się również podczas konferencji jedna z nauczycielek / ekspertek, p. Justyna Jędrzejczak z ZSP nr 19, wskazując na jego kompleksowość i łatwość we wdrożeniu, jak również duży stopień zadowolenia uczących się, którzy mieli okazję skorzystać z zajęć i konsultacji w ramach projektu.

Działania projektowe podsumował prof. Bogusław Śliwerski, ewaluator zewnętrzny, który przez cały okres testowania produktu prowadził własne badania zmierzające do ustalenia stopnia przydatności zaproponowanej innowacji pedagogicznej. Podzielił się swoimi obserwacjami dotyczącymi niskiego poziomu samooceny uczących się w różnych sferach życia (intelektualnej, fizycznej, moralnej) oraz względnie wysokiego poziomu poczucia zagrożenia i bezradności wobec środowiska i codziennych problemów, którymi cechowała się młodzież rozpoczynająca udział w projekcie. Stwierdził jednocześnie, że wyniki badań ex-post, po zakończeniu projektu znacznie się polepszyły. Główne zalety nowoopracowanego programu zdaniem prof. Śliwerskiego, to umożliwienie wsparcia w określeniu swoich słabych i mocnych stron oraz zwiększenia świadomości uczących się odnośnie roli poczucia własnej wartości.

Po zakończeniu wystąpień prelegentów Dyrektor ŁCDNiKP zaprosił uczestników do dyskusji, w której chętnie wzięli udział licznie obecni na Sali nauczyciele akademiccy, pracodawcy, dyrektorzy i przedstawiciele NGO.

Konferencję zamknęła Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, p. Beata Jachimczak, która podziękowała gościom za obecność i uczestnictwo w dyskusji, a także zapewniła zebranych, iż planuje kontynuację działań w zakresie upowszechniania i wdrażania doradztwa edukacyjnego i zawodowego w łódzkich szkołach.

W konferencji wzięło udział ponad 120 przedstawicieli instytucji edukacyjnych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, jak również organizacji pozarządowych i przedstawicieli pracodawców. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne w postaci produktu finalnego: Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego wraz z pakietem edukacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów:
Prezentacja 1 - Dariusz Pietrzyk
Prezentacja 2 - Zbigniew Gwadera
Prezentacja 3 - Małgorzata Bartosiak
Prezentacja 4 - Paulina Cichomska-Szpakowska
Prezentacja 5 - Justyna Jędrzejczak
Prezentacja 6 - prof. Bogusław Śliwerski

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.2 września 2013 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Serdecznie zapraszamy na konferencję upowszechniającą Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowany w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy".

Konferencja odbędzie się 9 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104). Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów znajdą Państwo w zaproszeniu.

Zaproszenie na konferencję upowszechniajacą strona 1
Zaproszenie na konferencję upowszechniajacą strona 2

27 sierpnia 2013 r. XXV posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej

W dniach 8- 9 sierpnia 2013 roku w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo wyższe. Podczas drugiego dnia spotkania zostały przedstawione ogólnopolskiemu gronu założenia projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” oraz efekty testowania innowacyjnego produktu.
35 przedstawicieli instytucji edukacyjnych z terenu całej Polski otrzymało ostateczną wersję Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego wraz z pakietem edukacyjnym w wersji elektornicznej na płytach CD.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.26 lipca 2013 r. Ogłoszenie o wyniku naboru

>> zobacz szczegóły

10 lipca 2013 r. Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w projekcie „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” - kierownik zespołu ewaluacyjnego
>> zobacz szczegóły

10 lipca 2013 r. Ogłoszenie o wyniku naboru

>> zobacz szczegóły

23 lipca 2013 r. Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego - zwalidowany

22 lipca 2013 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej, podczas której dokonano walidacji produktu wypracowanego w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Procedurę walidacji rozpoczęto od wystąpienia Ekspert Merytorycznej projektu – Małgorzaty Bartosiak, która zaprezentowała projekt, produkt oraz planowany etap upowszechniania i wdrażania do głównego nurtu polityki produktu jakim jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Następnie o produkcie i wynikach ewaluacji wypowiedział się prof. Bogusław Śliwerski pełniący rolę ewaluatora zewnętrznego. Kolejnym etapem walidacji było przedstawienie oceny niezależnego eksperta zewnętrznego powołanego przez Regionalną Sieć Tematyczną p. Anny Kunikowskiej, która bardzo pozytywnie oceniła produkt z punktu widzenia kryteriów trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości wskazując na jego przejrzystość, funkcjonalność, uniwersalność i staranność w przygotowaniu. Ponadto podkreśliła jego przyjazną formę dla uczącego się. Po przedstawieniu oceny eksperta, opinię na temat produktu wyraził przedstawiciel Instytucji Organizującej Konkurs – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu IX, p. Arkadiusz Tokarski, który również pozytywnie odniósł się do wypracowanego Programu podkreślając, iż ogromną zaletą produktu i projektu jest jego Beneficjent – Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który z racji doświadczenia i profilu działalności staje się gwarantem sukcesu produktu. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat produktu, podczas której zespół projektu został poproszony o przedstawienie planów zapewnienia trwałości produktu w ramach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wyjaśnienie terminu „godziny karciane” oraz metodologii ewaluacji wewnętrznej. Profesor Śliwerski został również poproszony o podzielenie się swoimi wrażeniami z etapu prowadzenia ewaluacji zewnętrznej w kontekście metodologii, próby badawczej oraz osiągniętych wyników. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Regionalnej Sieci Tematycznej odczytał propozycję treści uchwały walidującej produkt, która następnie została poddana głosowaniu i jednogłośnie przyjęta.
W związku z walidacją innowacyjnego produktu od sierpnia 2013 r. rozpocznie się etap upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego
>>zobacz zdjęcia z posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej27 czerwca 2013 r. Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w projekcie „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” - kierownik zespołu ewaluacyjnego
>> zobacz szczegóły

5 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie grupy eksperckiej i zarządzającej z ekspertem zewnętrznym celem zapoznania się z efektami ewaluacji po etapie testowania >> zobacz zdjęcia

17 maja 2013 r.

13 maja 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego, zespołu ewaluacyjnego, zespołu eksperckiego i nauczycieli testujących produkt w szkołach. Tematem spotkania była ewaluacja produktu (programu, przewodnika dla uczącego się i poradnika dla nauczyciela). Spotkanie stało się okazją do dyskusji nad Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego w szczególności nad zaproponowanymi przez ekspertów, eksperta zewnętrznego i nauczycieli zmianami. Podczas spotkania, po dokładnym omówieniu proponowanych rozwiązań, przyjęto zmiany, które zostaną uwzględnione w finalnej wersji Innowacyjnego Produktu. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć klikając na link >> zobacz zdjęcia

13 maja 2013 r.

Dnia 09.05.2013 odbyło się podsumowanie etapu testowania wstępnej wersji produktu w ZSP 5 w Łodzi. W ramach testowania w tej szkole odbywały się zajęcia w dwu grupach po 12 osób. Zakres zajęć obejmował 25 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczącego się >> zobacz zdjęcia

30 kwietnia 2013 r.

Dnia 25.04.2013 odbyło się podsumowanie etapu testowania wstępnej wersji produktu w ZSPM w Łodzi. W ramach testowania w tej szkole odbywały się zajęcia w dwu grupach po 12 osób. Zakres zajęć obejmował 25 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczącego się >> zobacz zdjęcia

24 kwietnia 2013 r.

Dnia 22.04.2013 odbyło się podsumowanie etapu testowania wstępnej wersji produktu w ZSP 15 w Łodzi. W ramach testowania w tej szkole odbywały się zajęcia w dwu grupach po 12 osób. Zakres zajęć obejmował 25 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczącego się >> zobacz zdjęcia

19 kwietnia 2013 r.

Dnia 17.04.2013 odbyło się podsumowanie etapu testowania wstępnej wersji produktu w ZSP 10 w Łodzi. W ramach testowania w tej szkole odbywały się zajęcia w dwu grupach po 12 osób. Zakres zajęć obejmował 25 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczącego się >> zobacz zdjęcia

18 kwietnia 2013 r.

Dnia 16.04.2013 odbyło się podsumowanie etapu testowania wstępnej wersji produktu w ZSP 19 w Łodzi. W ramach testowania w tej szkole odbywały się zajęcia w dwu grupach po 12 osób. Zakres zajęć obejmował 25 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczącego się >> zobacz zdjęcia

6 kwietnia 2013 r. Harmonogramy zajęć indywidualnych

Przypominamy, że aktualny harmonogram zajęć indywidualnych jest dostępny po zalogowaniu się na podstronie materiały. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania harmonogramy na bieżąco są aktualizowane.

5 kwietnia 2013 r. Nowe zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć z zajęć w szkołach ZSP15 >>zobacz zdjęcia oraz ZSP19 >>zobacz zdjecia

3 kwietnia 2013 r. zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć ze spotkania ekspertów z nauczycielami >>zobacz zdjęcia18 marca 2013 r. Projekt innowacyjny na XVI Łódzkich Targach Edukacyjnych

22 marca 2013 podczas konferencji "Dobre Praktyki POKL" organizowanej w ramach XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych Ekspert Merytoryczny - Małgorzata Bartosiak zaprezentowała założenia oraz dotychczasowe działania realizowane w projekcie innowacyjnym" „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Podczas konferencji przedstawione zostały wybrane projekty realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prezentujące dobre praktyki edukacyjne. Ponadto przedstawiciele Wydziału Promocji Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili możliwości finansowania działań edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie łódzkim w 2013 roku.

W zakładce zdjęcia można obejrzeć fotoreportaż z opisywanego wydarzenia >>zobacz zdjęcia4 marca 2013 r. Realizacja projektu przebiega dynamicznie

Po przerwie zimowej uczący się powrócili do szkoły i z zapałem podjęli nowe wyzwania edukacyjne w ramach projektu innowacyjnego. Trwają zajęcia w ZSP 5, ZSPM i ZSP 15 oraz konsultacje indywidualne we wszystkich placówkach.

Uaktualnione harmonogramy zajęć

Moduł I


Moduł II


Moduł III


Moduł IV


Moduł V


31 stycznia 2013 r. Zajęcia

W styczniu dwie spośród szkół testujących innowacyjny produkt zakończyły realizację zajęć grupowych i przystąpiły do organizacji i prowadzenia konsultacji indywidualnych z uczniami biorącymi udział w projekcie. ZSP 10 i ZSP 19 gratulujemy!

10 stycznia 2013 r. Zajęcia w objęciach obiektywu

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej realizowanych zajęć z uczniami w ramach testowania innowacyjnego produktu. Kolejna porcja zdjęć jest dostępna w zakładce ZDJĘCIA.

20 grudnia 2012 r. Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych oraz pełnych refleksji przy wigilijnym stole Świąt, a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2013 składa Zespół Projektu

18 grudnia 2012 r. Zmiana Harmonogramu realizacji zajęć testujących

W grudniu nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji zajęć. Aktualny harmonogram można pobrać klikając na ten link.

7 grudnia 2012 r. Spotkanie ekspertów i nauczycieli

17 grudnia odbędzie się spotkanie zespołu zarządzającego projektem, ekspertów oraz nauczycieli testujących innowacyjny produkt. Spotkanie stanowić będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, jak również forum konsultacji z ekspertami i zespołem zarządzającym. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w sali 103. Początek spotkania o godz. 16.00.

15 listopada 2012 r. Zajęcia trwają

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej realizowanych zajęć z uczniami w ramach testowania innowacyjnego produktu. Kolejna porcja zdjęć jest dostępna w zakładce ZDJĘCIA.


15 października 2012 r. Przebudowa strony internetowej.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów zostanie zmodyfikowany dostęp do strefy logowania, dostępnej jedynie dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Po otrzymaniu loginu i hasła będzie istniała możliwość dostępu do materiałów z zajęć, aktualnych harmonogramów oraz bieżących komunikatów i informacji.


3 października 2012r. Harmonogramy zajęć.

Zostały przygotowane harmonogramy realizacji zajęć w ramach projektu.


3 października 2012r. Rekrutacja zakończona.

Rekrutacja do udziału w projekcie innowacyjnym została zakończona. W każdej ze szkół testujących Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Kim chciałbym być - kim będę" wybrano 24 uczniów, którzy wezmą udział w prekursorskich zajęciach. Zostały również utworzone listy osób rezerwowych. Uczącym się, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów podczas poznawania tajników rynku pracy.


27 września 2012r. Zajęcia czas zacząć.

29 września odbędą się pierwsze zajęcia w ramach testowania naszego produktu. Szkołą, która rozpocznie realizację zajęć jest ZSP 19. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze opinie i komentarze dotyczące Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Kim chciałbym być - kim będę".


10 września 2012r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na realizacje ewaluacji zewnętrznej i składania ofert. Szczegóły w załączniku.
Zapytanie ofertowe


4 września 2012r. Rekrutacja uczniów rozpoczęta

We wrześniu rozpoczęły się działania rekrutacyjne w szkołach testujących innowacyjny produkt - IPSzDZ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin zajęć są dostępne w zakładce MATERIAŁY. Rekrutacja potrwa do 17 września 2012 r. Wszelkich informacji na temat zajęć udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia w wybranych szkołach oraz Zespół Projektu. Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z ZSP 5, ZSP 10, Zespół Szkół Przemysłu Mody, ZSP 15 i ZSP 19.


Strategia Wdrażania Projektu Innowacyjnego zatwierdzona

Regionalna Sieć Tematyczna dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaakceptowała Strategię Wdrażania Projektu Innowacyjnego Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy podczas IV Posiedzenia Sieci w dniu 18 lipca 2012 roku. Prezentacja przedstawiona podczas posiedzenia jest dostępna pod linkiem.


27 sierpnia 2012r.

Z uwagi na zbliżający się początek roku szkolnego, we wrześniu zaczynamy rekrutację uczniów techników do udziału w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu. Rozpocznie się tym samym etap testowania wstępnej wersji produktu, jaką jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Kim chciałbym być - kim będę" wraz z pakietem edukacyjnym. W dodatkowych zajęciach weźmie udział 120 uczennic i uczniów z 5 Techników funkcjonujących w ramach 5 ZSP:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5;

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10;

Zespół Szkół Przemysłu Mody;

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15;

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.


16 sierpnia 2012r.

Etap testowania rozpoczęty
Zostały podjęte pierwsze kroki w związku z pracami związanymi z testowaniem wstępnej wersji produktu, jaką jest Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Kim chciałbym być - kim będę". Zespół Projektu pracuje nad planem ewaluacji oraz narzędziami służącymi mierzeniu założonych wskaźników.


01.07.2012 r.

W dniach 30.06. i 01.07.2012 r. odbyło się 2 dniowe szkolenie dla 10 osobowej kadry nauczycieli wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu. Szkolenie było prowadzone przez ekspertów merytorycznych i zespół projektowy. Tematyka szkolenia dotyczyła Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Kim chciałbym być - kim będę" oraz programu i przygotowania nauczycieli do przeprowadzenia zajęć testujących, które będą realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Poszczególne moduły zostały omówione przez ekspertów.


11 czerwca Konferencja informacyjna

11 czerwca odbyła się konferencja informacyjna - upowszechniająca projekt "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy ”. Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty działań I etapu w okresie od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r., oraz plany działań na najbliższe miesiące. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, KOWEZIU, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, OKE oraz Kuratorium Oświaty, a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z ZSP z Łodzi i województwa łódzkiego. Zastępca dyrektora Departamentu ds. PO KL Pani Agata Rutkowska przedstawiła panel dotyczący innowacji w edukacji i problematyki projektów innowacyjnych.


Czerwiec 2012 Strategia wdrażania projektu

Opracowana została przez eksperta merytorycznego, przez zespół ekspercki i kierownika zespołu ewaluacyjnego strategia wdrażania projektu innowacyjnego.


Czerwiec 2012 materiały dydaktyczne

Poradnik dla nauczyciela

Przewodnik dla uczącego się
Maj 2012 IPSzDZ

Ostateczne wypracowanie Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego IPSzDZ „Kim chciałbym być – kim będę” w ujęciu modułowym, który obejmuje 5 obszarów tematycznych:
 1. Poznaję siebie (6h) z uwzględnieniem tematyki równości szans płci.
 2. Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego (6h).
 3. Regionalny i ponadregionalny rynek pracy (5h) z uwzględnieniem tematyki:

  a. dotyczącej stereotypów tzw. zawodów "męskich" i "kobiecych" i zmiany takiego myślenia,

  b. zasad zrównoważonego rozwoju.

 4. Kwalifikacje zawodowe. Polska i Europejskie Ramy Kwalifikacji (4h).
 5. Indywidualny Plan Działania(4h) oraz 2 godziny dla ucznia konsultacji indywidualnych.

Każdy moduł uwzględnia: cele operacyjne, treści kształcenia, uwagi metodyczne dla nauczycieli, proponowaną liczbę godzin, zalecaną literaturę. Program uwzględnia ponadto konsultacje indywidualne w wymiarze 2h/ na każdego ucznia.
Kwiecień – maj 2012 - Nauczyciele zostali wybrani

W kwietniu przygotowano dokumentację przetargową na przeprowadzenie przez 10 nauczycieli usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu innowacyjnego. Ogłoszenie o II przetargu ukazało się 08.05.12 r. natomiast otwarcie ofert i wybór 8 kandydatów nastąpił 18 maja 2012. Podpisano umowy zlecenia z wybranymi nauczycielami. W dwóch częściach postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Nowy III przetarg, na wybór dwóch brakujących nauczycieli, przygotowano i ogłoszono w końcu maja. Rozstrzygnięcie odbyło się na początku czerwca i po podpisaniu umów zespół nauczycieli został skompletowany.


Luty – kwiecień 2012 - Diagnoza II

Celem weryfikacji założeń projektowych przeprowadzona została diagnoza II na próbie 213 uczniów 5 łódzkich techników w zespołach szkół ponadgimnazjalnych objętych wsparciem oraz 10 pracodawców. Wyniki ankiet i wywiadów zostały opracowane przez zespół ewaluacyjny projektu w postaci raportu i użyte do doprecyzowania kwestii problemowych i wskazania obszarów wymagających wsparcia.


14.02.2012 Realizacja badania

Od dnia 14 lutego 2012 roku rozpoczynamy etap realizacji ankiet w szkołach objętych projektem. Ich celem jest uzyskanie informacji od uczniów na temat stopnia zainteresowania kształtowaniem kompetencji i umiejętności personalnych i społecznych podczas dodatkowych zajęć, a także rodzajów pożądanego wsparcia. Badanie obejmie 200 uczniów, a wyniki ankiet posłużą jako materiał wspomagający opracowanie Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.


3.02.2012 Eksperci zostali wybrani

W dniu 3 lutego 2012 roku zostali wyłonieni w ramach przetargu nieograniczonego eksperci współtworzący Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Inauguracyjne seminarium odbyło się 6 lutego, które zapoczątkowało cykl regularnych spotkań z ekspertami.


29.01.2012 Poszukiwani eksperci

W dniu 29 stycznia 2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: "Przygotowanie rozwiązań i rekomendacji w zakresie opracowania Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego w ramach projektu Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które dostępne są w zakładce "oferty" oraz na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl w zakładce Przetargi.


2.01.2012 Dokonano wyboru koordynatora projektu i kierownika zespołu ewaluacyjnego


15.12 2011 Dokonano wyboru eksperta merytorycznego

Przeprowadzenie ankiet i opracowanie wyników.


O projektach innowacyjnych

Projekty innowacyjne są specyficznym rodzajem projektów, gdyż zakładają poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS i opracowywanie ich w formie innowacyjnych produktów. Celem projektów innowacyjnych jest celem jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki nowych rozwiązań. Projekt "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" jest jednym z dwóch projektów innowacyjnych realizowanych w województwie łódzkim w ramach Działania 9.2.


Strona projektu

Witamy na stronie projektu innowacyjnego "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy". Znajdą na niej Państwo informacje o projekcie, realizowanych w jego ramach zadaniach, konkursach i przetargach, a także wszelkie dane kontaktowe.

CZŁOWIEK najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i wykonanie: Studio Projektów